Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/1/07/2013 INFORMACJA o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

ZP/1/07/2013 INFORMACJA o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 e. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. Szczegółowe informacje w załączniku.

ZP/1/07/2013 Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/07/2013, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia.Aktualne dokumenty do pobrania w załączeniu.

ZP/2/07/2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ przetargu nieograniczonego na usługi drukarskie

ZP/2/07/2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ przetargu nieograniczonego na usługi drukarskie2013-07-29 

ZP/2/07/2013 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi drukarskie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi drukarskie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/2/07/2013 2013-07-24

ZP/1/07/2013 Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy 2

Wyjaśnienia treści ogłoszeniaDotyczy: przetargu ograniczonego na generalne wykonawstwo dla inwestycji pn. "Budowa Galerii Europa- Daleki Wschod przy Muzeum "manggha" w Krakowie -ZP/1/07/2013  2013-08-01

130730 MANGGHA_Odp na zapytanie firmy QUMAK

130730 MANGGHA_Odp na zapytanie firmy QUMAK 

ZP/1/07/2013 Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy

Wyjaśnienie treści Ogłoszeniadotyczy przetargu ograniczonego na generalne wykonastwo dla inwestycji pn."Budowa Galerii Europa-Daleki Wschów przy Muzeum "Manggha" w Krakowie " ZP/1/07/2013 2013-07-24

ZP/1/07/2013 Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/07/2013, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia.Aktualne dokumenty do pobrania w załączeniu. 2013-07-10

ZP/1/07/2013 Ogłoszenie o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Generalnego Wykonawstwa dla inwestycji pn. „Budowa Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum „Manggha” w Krakowie” ZP/1/07/2013 2013-07-01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: nr: ZP/1/12/20122013-02-19

Strony

Strona główna Manggha Kraków