Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/1/12/2014 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

Nr zamówienia: ZP/1/12/2014Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.

ZP/1/11/2014 Odpowiedz na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa-Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie - ZP/1/11/2014 

ZP/1/11/2014 Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa-Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/1/11/2014 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia dla potrzeb Galerii Europa-Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/1/07/2014 „Modernizacja systemów multimedialnych” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/1/07/2014 „Modernizacja systemów multimedialnych” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, uprzejmie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP 1/07/2014 na wykonanie zamówienia p.n.: „Modernizacja systemów multimedialnych”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: AV WORLD Bernard Rulski, ul.

ZAWIADOMIENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – ZP/1/08/2014

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „manggha” w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/08/2014, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.

ZP/1/08/2014 Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej  - ZP/1/08/2014 – Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznj do obiektów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 26

ZP/1/07/2014 Modernizacji systemów multimedialnych

Modernizacji systemów multimedialnych – ZP/1/07/2014. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu multimedialnego dla potrzeb Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

ZP/1/04/2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy --  Zamówienie publiczne na usługi drukowania ZP/1/04/2014Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu publicznego na usługi drukowania ZP/1/04/2014. 

ZP/1/04/2014 Zamówienie publiczne na usługi drukowania.

Nazwa zamówienia: Zamówienie publiczne na usługi drukowania nr ZP/1/04/2014.

Załącznik nr 8                                                                                                                                

20140417_zał_8_Próba druku (plikpost-script) (96 MB)

ZP/1/07/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr. ZP/1/07/2013.Szczegółowe informacje do pobrania

Strony

Strona główna Manggha Kraków