Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/6/12/2014 Dostawa i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/6/12/2014   Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu multimedialnego dla potrzeb Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ wraz z akualizacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/5/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/5/12/2014   Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawa umeblowaniai wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów 

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/2/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/2/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy montażu systemów magazynowych  

ZP/5/12/2014 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów

ZP/5/12/2014  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami Karty Produktowej  

ZP/4/12/2014 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni konserwatorskiej

ZP/4/12/2014 Opis przedmiotu zamówienia.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni konserwatorskiej Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pracowni konserwatorskiej Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami Karty Produktowej.

ZP/1/11/2014 Odpowiedz na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa-Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie - ZP/1/11/2014 

ZP/3/12/2014 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia warsztatowego

 Zamówienie nr ZP/3/12/20141.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatowego pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie. 2.      Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia warsztatowego pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych.

ZP/2/12/2014 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy i montażu systemów magazynowych

Zamówienie nr ZP/2/12/2014Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów magazynowych w pomieszczeniach magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę i montaż systemów magazynowych w pomieszczeniach magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych.

Strony

Strona główna Manggha Kraków