Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/6/12/2014 Dostawa i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/6/12/2014 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W załączeniu:- wyjaśnienie treści SIWZ - zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Karty Produktowe Zestawienia Elementów Wyposażenia Obiektu „Galeria Europa – Daleki Wschód”.

ZP/2/01/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę interaktywnego robota multimedialnego na potrzeby Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/2/01/2015.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M.

ZP/1/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż umeblowania pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/1/12/2014.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej ofertyMuzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Extend Vision Sp. z o.o., ul.

ZP/2/01/2015 Dostawa interaktywnego robota multimedialnego na potrzeby Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/2/01/2015    Przedmiotem zamówienia jest dostawa interaktywnego robota multimedialnego na potrzeby Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę robota na potrzeby Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami Karty Produktowej Zestawienia Elementów Wyposażenia Obiektu „Galeria Europa – Daleki Wschód” – stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP/5/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów  – ZP/5/12/2014.Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/5/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul.

ZP/1/01/2015 Dostawa i montaż systemu mobilnych, modularnych ścianek ekspozycyjnych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/1/01/2015    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu mobilnych, modularnych ścianek ekspozycyjnych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę i montaż systemu mobilnych, modularnych ścianek ekspozycyjnych w salach wystawowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami Karty Produktowej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

ZP/3/12/2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia warsztatowego  – ZP/3/12/2014. Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/12/2014, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

ZP/1/11/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/11/2014.Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/11/2014, jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez ESS Audio Sp. z o.o., ul.

ZP/2/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy montażu systemów magazynowych  – ZP/2/12/2014Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/2/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: BENER Michał Benka, ul.

ZP/4/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni konserwatorskiej  – ZP/4/12/2014. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/4/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: CHRIS Krzysztof Sawicki, ul.

Strony

Strona główna Manggha Kraków