Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/1/04/2015 Dostawa i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie zgodnie z zapisami Karty Produktowej stanowiącą załącznik nr_2 do SIWZ

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE o zamiarze zawarcia umowy

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014 zostanie zawarta z wykonawcą: AV WORLD Bernard Rulski, ul.

ZP/1/02/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – w zakresie wyposażenia warsztatowego – ZP/1/02/2015  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po do

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014ZAWIADOMIENIE o złożeniu odwołania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu nr ZP/6/12/2014 zostało wniesione odwołanie przez QUMAK S.A., Al.

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/6/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: AV WORLD Bernard Rulski, ul. Marynino 17, 05-140 Serock. Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt XIII.2.

ZP/1/02/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – w zakresie wyposażenia warsztatowego – ZP/1/02/2015 Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M.

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, w związku z omyłką pisarską dotyczącą zapisu karty katalogowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia na Karcie produktowej nr 3 pkt 1.1 Odtwarzacz treści30 sztuk.

ZP/1/02/2015 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia warsztatowego

ZP/1/02/2015 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia warsztatowego  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatowego pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia warsztatowego pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych.

ZP/1/01/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu mobilnych, modularnych ścianek ekspozycyjnych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/01/2015. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/01/2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Status Quo Sp. z o.o., Os. Winiary 33/8, 60-665 PoznańIlość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt XIII.2.

ZP/2/01/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę interaktywnego robota multimedialnego na potrzeby Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/2/01/2015ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/2/01/2015, jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez GENERAL ROBOTICS Sp. z o.o., ul.

Strony

Strona główna Manggha Kraków