ZP/1/07/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr. ZP/1/07/2013.Szczegółowe informacje do pobrania

ZP/1/07/2013 Informacja z otwarcia ofert w ramach Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że w dniu 3 stycznia 2014 r. o godz. 12.15 dokonano otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Szczegółowe informacje w załączniku.

ZP/1/12/2013 Informacja z otwarcia ofert w ramach Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZP/1/12/2013Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. o godz. 10.30 dokonano otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZP/1/07/2013 Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na Wybór Generalnego Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/07/2013, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia.Aktualne dokumenty do pobrania w załączeniu.

Budowa Galerii Europa Daleki Wschód

Z ptrzyjemnością informujemy, że 16 listopada br. Minister Bogdan Zdrojewski wziął udział w podpisaniu umowy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, dzięki której w ramach środków POIiS zostanie zrealizowany projekt „Budowa i uruchomienie Galerii Europa-Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie”.

Biuletyn Informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem informacji publicznej Manghha Kraków.

Strony

Strona główna Manggha Kraków