ZP/3/12/2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia warsztatowego  – ZP/3/12/2014. Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/12/2014, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

ZP/1/11/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/11/2014.Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/11/2014, jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez ESS Audio Sp. z o.o., ul.

ZP/2/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy montażu systemów magazynowych  – ZP/2/12/2014Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/2/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: BENER Michał Benka, ul.

ZP/4/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni konserwatorskiej  – ZP/4/12/2014. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/4/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: CHRIS Krzysztof Sawicki, ul.

ZP/6/12/2014 Dostawa i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/6/12/2014   Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu multimedialnego dla potrzeb Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ wraz z akualizacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/5/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/5/12/2014   Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawa umeblowaniai wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów 

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/1/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

ZP/2/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZP/2/12/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy montażu systemów magazynowych  

ZP/5/12/2014 Dostawa umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – w zakresie dostawy wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów

ZP/5/12/2014  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pracowni digitalizacji zbiorów Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami Karty Produktowej  

Strony

Strona główna Manggha Kraków