Jesteś tutaj

ZP/1/12/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn. ”Nadzór nad ekspozycjami oraz osobami zwiedzającymi wystawy i uczestniczącymi w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha” ZP/1/12/2016o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)   Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w dniu 4 stycznia 2017 r. została zawarta umowa na usługę społeczną pn. ”Nadzór nad ekspozycjami oraz osobami zwiedzającymi wystawy i uczestniczącymi w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha” z następującym Wykonawcą: KLAVO Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13, 00-052 Warszawa.

Strona główna Manggha Kraków