Jesteś tutaj

ZP/1/11/2015 - ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na obsługę zwiedzających połączoną z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha – ZP/1/11/2015.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę zwiedzających połączoną z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP.”.
Treść Zawiadomienia w załączeniu

Strona główna Manggha Kraków