Jesteś tutaj

ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W załączeniu wyjaśnienia w związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy. Ponieważ powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie ma potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu na wprowadzenie zmian do ofert, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

Strona główna Manggha Kraków